Εγγραφείτε
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

  Κοινωνικά Δίκτυα:

  Top
  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. /
  3. Προσφατα άρθρα
  4. /
  5. Ενημερωτικό για αποσπάσεις Καθηγητών...

  Blog

  Ενημερωτικό για αποσπάσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 2024-25

  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11, ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024 – 2025

  Όσοι μόνιμοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά και μόνο με όλα τα στοιχεία τους (ΑΔΤ, Δ/ση κατοικίας, Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΠΘ, Οργανική θέση, Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, Αριθμός Μητρώου Προπονητή Άρσης Βαρών, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο και  email επικοινωνίας) στο eoab1@weightlifting.gr έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος «η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό (ξένες γλώσσες, χρήση Η/Υ, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιμορφώσεις, εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση) καθώς και θεωρημένη (μέσω gov.gr) υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κλπ.
  • Οι αποσπασμένοι του έτους 2023 – 2024 (ομοσπονδιακοί προπονητές και τεχνικοί σύμβουλοι) εκτός των προαναφερόμενων (σύντομο επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση) θα υποβάλλουν επιπλέον αναλυτικό απολογισμό του έργου τους για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πρόταση προγραμματισμού έργου για το 2024 – 2025, σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό και το στρατηγικό σχεδιασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού προπονητή ή/και τεχνικού συμβούλου έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:

  α. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08-2024.

  β. Έχουν αποσπαστεί με θητεία, πχ ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2024.

  γ.  Έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2024.

  δ. Είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από το διορισμό τους σε μονάδες Ε.Α.Ε..

  ε. Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Όσοι διορίστηκαν πριν την 01-09-2022 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και τεχνικών συμβούλων ανεξαρτήτως αν έχουν υπηρετήσει τα δύο (2) σχολικά έτη που προβλέπει ο ν. 4722/2020.
  2. Όσοι διορίστηκαν μετά την 01-09-2022 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και τεχνικών συμβούλων.

  Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

  Ακολουθεί Υπόδειγμα Αίτησης

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

   

   

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.